Medezeggenschap

De medezeggenschap van cliënten is binnen Savant Zorg op twee niveaus georganiseerd. Er zijn acht lokale cliëntenraden. Alle woonzorgcentra (zeven) en Savant Zorg Thuis, hebben een cliëntenraad. Cliënten worden op deze manier op lokaal niveau vertegenwoordigd. Daarnaast is er een Centrale Cliëntenraad (CCR). De CCR behandelt onderwerpen die Savant Zorg als geheel aangaan.

De medezeggenschap van medewerkers is geregeld via de Ondernemingsraad. Verzorgenden en verpleegkundigen zijn verenigd in de Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad (VVAR) die Savant Zorg in 2016 heeft opgericht. Met het oog op ontwikkelingen binnen Savant, wordt samen met de OR en CCR gekeken naar een daarbij passende wijze van medezeggenschap.