Meer informatie over leren en werken aan kwaliteit

Leer- en ontwikkelbeleid
Competente medewerkers zijn essentieel om de strategische doelstellingen van Savant Zorg te behalen. Medewerkers zetten zich actief in om de missie en visie van Savant Zorg te realiseren met een hoge mate van servicegerichtheid.

Savant gelooft in de kracht en vakmanschap van zijn medewerkers. Daarom wordt regelruimte zoveel mogelijk in de teams zelf neergelegd. Savant faciliteert de medewerkers waar nodig zodat zij in staat zijn te werken conform onze visie op zorg.

Opleiden is een manier om de benodigde competenties van medewerkers te ontwikkelen en te borgen. In de uitvoering van de zorg zijn de medewerkers betrouwbaar. Savant biedt zorg en wonen met zorg met een hoge servicegraad waarbij gastvrijheid hoog in het vaandel staat.

Erkend leerbedrijf
Savant Zorg is een erkend leerbedrijf en biedt dus (jonge) professionals de gelegenheid zich te ontwikkelen. Het hele jaar door worden er korte en langere scholingstrajecten geboden waardoor er meerdere doorgroeimogelijkheden voor medewerkers zijn. Hierbij wordt er ook samengewerkt binnen Zorgcampus De Peel.

Kwaliteitsregister V&VN
Alle verpleegkundigen binnen Savant Zorg staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister van de V&VN. Het registratiesysteem voor verpleegkundigen om deskundigheidsbevordering vast te leggen.

(Passende) Personeelssamenstelling
De benodigde hoeveelheid van medewerkers en het niveau van de medewerkers wordt afgestemd op de vraag van de cliënten. Afdelingen die aanpalend aan elkaar zijn werken samen ten aanzien van het toezicht. Maar ook ten aanzien van het gewenste niveau van de medewerker t.b.v. verpleegtechnische handelingen.
De planner maakt de planning binnen het aangereikte kader en het schema van de benodigde diensten met het daarbij noodzakelijke niveau van de medewerker. Ook houdt hij / zij rekening met 24 uur per dag aanwezigheid van een BHV-er.

In de locaties waar Savant Zorg verpleeghuiszorg biedt, is Novicare de samenwerkingspartner op het gebied van behandeling. Novicare is gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische en/of meerdere aandoeningen. Zij leveren daarbij specialisten ouderengeneeskunde en psychologen als ook paramedici als fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten. Dit gebeurt in multidisciplinaire teams en altijd in samenwerking met de zorg. Er wordt niet alleen bewonerszorg geleverd, maar ook ondersteuning en vertegenwoordiging in bijvoorbeeld een kwaliteits- en BOPZ-commissie.