Ambitie 1 : Savant werkt vanuit een positieve kijk op gezondheid

Savant Zorg richt zich op positieve gezondheid en welzijn van zowel individuele zorgvragers als de populatie in de regio. Voor de welzijnskant werken we samen met partijen die daarin gespecialiseerd zijn als aanvulling op verpleging en verzorging. Onze positieve kijk op gezondheid wordt breed doorleefd. Het omarmt alle goede dingen die we in de zorg en dienstverlening realiseren.

Robotica in de zorg
In 2017 zijn we met dit onderwerp gestart met workshops voor een brede groep medewerkers, waarbij onder andere kennis gemaakt werd met zorgrobot Zora. Een kleinere groep medewerkers heeft daarna bekeken hoe we zorgrobots en eventueel andere zorgtechnologie kunnen toepassen binnen onze werkzaamheden, met als doel verbeteren van de kwaliteit van leven van onze cliënten.

Activiteitencarrousel
De carrousel bevat inmiddels ruim vijftig vernieuwende activiteiten, die bijdragen aan een zinvolle daginvulling van bewoners.

Peel Duurzaam Gezond
Savant neemt deel aan Peel Duurzaam gezond, een samenwerkingsverband tussen een groot aantal zorg- en welzijnsorganisaties uit de Peelregio. Er wordt gestreefd naar gezondere en gelukkigere mensen in de Peel.

Vitale medewerkers
Savant vindt het belangrijk dat haar medewerkers vitaal zijn. Medewerkers worden daarom gestimuleerd goed voor zichzelf te zorgen. We gaan ervan uit dat zij pas goed voor onze cliënten kunnen zorgen, als zij ook goed voor zichzelf zorgen. In mei heeft de BRAVO-week plaatsgevonden met veel gezonde en ontspannende workshops voor de medewerkers. Medewerkers worden bewust gemaakt van hun duurzame inzetbaarheid en hun eigen rol daarbij.