Ambitie 5. Medewerkers van Savant Zorg zijn betrouwbaar, verbindend en vooruitstrevend

We komen afspraken na. We werken samen. Met elkaar, met cliënten en hun naasten. Met partners in de regio. In en met netwerken. We hebben samenwerking met burgerinitiatieven en nieuwe (commerciële) spelers.

Savant Zorg ziet haar medewerkers als unieke mensen. Onze medewerkers maken de belofte aan onze klant waar. Dit doen zij door hun vakmanschap, bevlogenheid en inzet, samen met het team, de klant en diens netwerk.
Medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor hun aandeel en werken samen met hun team zo zelfstandig mogelijk om toegevoegde waarde te bieden voor de klant.

Zelfstandige teams
Medewerkers gaan samen in beweging en ontwikkelen naar zelfstandige teams. Binnen de teams is een vijftal teamrollen belegd.

VVAR (Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad)
De VVAR is in 2017 officieel geïnstalleerd. De VVAR stimuleert medewerkers zelf ideeën te bedenken voor een nog betere kwaliteit van de woon- en thuiszorg. Deze plannen worden door de VVAR verzameld en samen met de directie omgezet in acties. Door dit samenspel oefenen verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders niet alleen direct invloed uit op de zorgkwaliteit binnen de organisatie. Ook denken zij vanuit hun professionele achtergrond actief mee in het effectiever en efficiënter inrichten van het zorgproces zelf.

Verlenging ISO 9001:2015 certificaat
Het certificaat is verlengd. De ISO-auditor heeft Savant benoemd tot een beheerste organisatie die goed omgaat met veranderingen. De auditor geeft aan dat de klantgerichtheid in het DNA van medewerkers in alle delen van de organisatie zit. Ondanks dat er veel gebeurt, gaat Savant door met het bieden en borgen van goede kwaliteit.

Crowdfunding campagne en vervullen speciale laatste wens
Medewerkers van Savant verbinden en weten mensen te raken. Twee voorbeelden. Dankzij een indrukwekkende crowdfunding campagne van twee medewerkers van Savant, hebben twee afdelingen kleinschalig wonen van Savant de Eeuwsels nu ook een eigen Tovertafel. Twee andere medewerkers hebben de laatste wens van een bewoner kunnen vervullen. Met de wensambulance heeft de bewoner zijn geboortehuis, familie en pasgeboren achterkleinkind kunnen bezoeken.