Ambitie 4. We zijn kennispartner en adviseur op het gebied van preventie, dementie en zorgtechnologie

Savant Zorg is een regionaal expertisecentrum voor ‘mensen die ouder worden’. We zijn een kennispartner en adviseur voor zowel individuen als partner-organisaties in de zorg. We dragen bij aan de gezondheidsbevordering voor de ouder wordende mens. We zijn opleider en verbinder in zorg voor mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers. Wij dragen actief bij aan de zelf- & samenredzaamheid door verbindingen te leggen en mantelzorgers te ondersteunen en op te leiden bij het uitvoeren van zorgwerkzaamheden. We dragen er zorg voor dat mensen omzien naar elkaar.

Optimale bewegingsvrijheid voor cliënten met dementie
Savant kreeg in 2017 een extra ster. Deze werd toegevoegd aan het twee sterren Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling dat Savant al sinds 2014 voert op haar locaties.

De extra ster werd toegekend door de Innovatiekring Dementie vanwege het garanderen van optimale bewegingsvrijheid voor cliënten met dementie. Het certificaat waarborgt dat zowel het fixeren (vrijheidsbeperkende maatregelen) als het voorschrijven van gedragsbeïnvloedende medicatie aan cliënten met dementie tot een minimum wordt beperkt.

Bezoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) aan de wijkzorg
De Inspectie bracht een bezoek aan de wijkzorg. Sinds dit jaar inspecteert de IGZ de zorg thuis volgens een nieuwe methode. Bij deze nieuwe vorm van toezicht ligt de nadruk op het stimuleren van kwaliteitsverbetering door in de praktijk de dialoog te voeren. De bevindingen van het bezoek aan Savant Zorg zijn positief.

Mondzorg
In 2017 is Savant de samenwerking gestart met NoviaCura uit Oss om mondzorg bij cliënten op de verpleegafdelingen verder te verbeteren. NoviaCura is gespecialiseerd in mondzorg voor ouderen en voor mensen met dementie. De tandprotheticus, mondhygiënist en tandarts van NoviaCura behandelen cliënten op de Savant-locaties. De tandarts bezoekt de locaties met een rolstoeltoegankelijke bus, ingericht als tandartsenpraktijk.