Ambitie 2: We organiseren en regisseren optimale zorg en ondersteuning in een prettige woonomgeving

Savant Zorg is een zorgleverancier én een gespecialiseerde regisseur in de langdurige zorg die in nauwe samenwerking met partners de optimale zorg en ondersteuning organiseert voor mensen die daar behoefte aan hebben. Wij leveren de beste dementiezorg in de regio en behoren landelijk tot de best-practice.

Savant van Lenthof
Eén van de hoogtepunten in 2017 was de opening van Savant van Lenthof, in het centrum van Nuenen. De open huis dagen werden door zeker duizend geïnteresseerden bezocht. Mensen met dementie kunnen bij Savant van Lenthof een volwaardige woning met zorg op maat huren. Het doel is mensen zo lang mogelijk in verbinding te houden met hun vertrouwde leven.

Nieuwbouw woonzorgcentrum in Mierlo-Hout?
In september 2017 is een onderzoek gestart door Savant en woningbouwvereniging Compaen naar mogelijk vervangende nieuwbouw van woonzorgcentrum Savant Alphonsus in Mierlo-Hout en een herinrichting van het aangrenzende bouwterrein waarvan Compaen eigenaar is.

Mijlpaal Savant: toediening bloedtransfusie thuis
Een ernstig zieke cliënt van Savant Zorg kreeg medio 2017 een bloedtransfusie toegediend om de levenskwaliteit te verhogen. Niet in het ziekenhuis zoals gebruikelijk, maar gewoon thuis, door gespecialiseerde verpleegkundigen, in de eigen veilige omgeving. Dankzij de deskundige medewerkers van het verpleegtechnisch team (VTT) verliep de transfusie perfect. Voor cliënt en zijn familie was het erg prettig en minder belastend dat dit thuis plaats kon vinden. Voor Savant een mijlpaal die wellicht de deur openzet voor meer deskundige bloedtransfusies bij cliënten thuis.

Ondersteunende faciliterende diensten
In 2017 zijn we gestart met de voorbereidingen om de ondersteunende facilitaire diensten, zoals recepties, restaurants en wasserijen in de woonzorglocaties en in het hoofdkantoor vanaf januari 2018 anders in te richten. Dit is nodig om zelfstandig wonen in een woonzorgcentrum kostendekkend aan te kunnen bieden, zonder de tarieven te verhogen.
Met medewerkers die door deze verandering getroffen worden, worden de herplaatsingsmogelijkheden binnen en buiten de organisatie bekeken. Tevens is er een sociaal plan. Daarnaast is er dankzij extra gelden, die landelijk vrijkomen voor verpleeghuiszorg, aan medewerkers de mogelijkheid geboden een verkorte opleiding te volgen, gericht op welzijn en zorg te volgen. Facilitaire medewerkers kunnen langs deze weg, werkzaamheden binnen de zorg gaan verrichten en blijven zo ook behouden voor Savant.

Werken in zelfstandige teams
Savant Zorg is gestart met een transitie. Deze houdt werken in zelfstandige teams in, waarbij wordt uitgegaan van de expertise en het talent dat aanwezig is in de teams.