Ambitie 3. We zijn regionaal expert in zorgtechnologie voor mensen die ouder worden

Zorgtechnologie wordt toegepast en geïntegreerd in de zorgverlening wanneer het meerwaarde heeft voor de zelfredzaamheid van de cliënt en de professionaliteit van de medewerker.

Savant van Lenthof: één van de modernste woonzorgcentra van Nederland
Het woonzorgcomplex is voorzien van alle elektronische toepassingen die het leven van dementerenden en degenen die hen verzorgen, gemakkelijker en aangenamer maken. Ook is Savant van Lenthof bijzonder energiezuinig dankzij zonneboilers, zonnepanelen en een warmte/koude opslaginstallatie die het complex zomer en winter op een constante temperatuur houdt. Aardgas is niet nodig.

Bewegingssensoren
De wijkzorg van Savant is betrokken bij een proef waarbij bewegingssensoren worden geplaatst in woningen van mensen die (vroeg) dementerend zijn. Dit kan een beroep op zwaardere zorg voorkomen.

Digitaal zorgdossier en online zorgnetwerk
Het papieren zorgleefplan is vervangen door een elektronisch cliëntendossier (ECD). Om cliënten, familie en zorgmedewerkers inzicht te geven in dit nieuwe digitale dossier, heeft Savant tegelijkertijd een afgeschermd online zorgnetwerk geïntroduceerd: Carenzorgt.nl. Met dit gebruiksvriendelijke systeem hebben cliënten, familie en professionals vierentwintig uur per dag inzicht in het dossier en kunnen ze elkaar op de hoogte houden over afspraken en het welzijn van de cliënt. Tevens is te zien wanneer welke zorgmedewerker komt.

Veilig slot
Op verzoek van de cliëntenraad hebben studenten van de Fontys Hogeschool een uniek en veilig slot ontwikkeld, dat eenvoudig kan worden aangebracht en waarmee elk scootmobiel kan worden uitgerust. Het prototype is klaar en gepresenteerd. De verdere ontwikkeling wordt bekeken.

Probeerhuizen Helmond
Het project Probeerhuizen is gestart. Onder andere mensen met (een vermoeden van) dementie kunnen voorlichting, advies en begeleiding (ook thuis) krijgen bij het uitproberen van technologische hulpmiddelen en allerhande praktische niet-technische hulpmiddelen. Hierdoor kan men langer, veiliger en gelukkiger thuis blijven wonen. Het Probeerhuis staat ook open voor zorgprofessionals.

Innoveren met zorgtechnologie
Hoe staan medewerkers tegenover het gebruik van zorgtechnologie? Uit onderzoek onder medewerkers van Savant, blijkt dat het onderwerp erg leeft binnen Savant.