Innovatie

Ellen van Diepen, medewerkster verpleegtechnisch team: “Ik zie in elk gesprek een kans. Ik hoor ideeën en ga daar dan binnen Savant mee aan de slag.”

Zoals in ons Koersplan 2017-2020 is aangegeven, heeft Savant vijf ambities voor de komende jaren. In 2017 zijn we voortvarend gestart met het realiseren van onze ambities.

Onze vijf ambities zijn

  1. Savant werkt vanuit een positieve kijk op gezondheid.
  2. We organiseren en regisseren optimale zorg en ondersteuning in een prettige woonomgeving.
  3. We zijn regionaal expert in zorgtechnologie voor mensen die ouder worden.
  4. We zijn kennispartner en adviseur op het gebied van preventie, dementie en zorgtechnologie.
  5. Medewerkers van Savant Zorg zijn betrouwbaar, verbindend en vooruitstrevend.

U kunt op de bovenstaande ambities klikken voor meer informatie en de belangrijkste ontwikkelingen.