Waar doen we het voor?

We helpen cliënten een betekenisvol leven te leiden uitgaande van veerkracht en eigen regie.

Tekst

Savant Zorg is een expert in het helpen van mensen een betekenisvol leven te leiden waarbij we uitgaan van veerkracht en eigen regie. Savant verzorgt, verpleegt, behandelt en begeleidt ongeveer 3.500 voornamelijk oudere mensen in de regio Helmond en de Peel. 

We ondersteunen de cliënt en zijn mantelzorger zodat zij de regie kunnen voeren op keuzes die er voor hen toe doen. Samen en in verbinding met anderen binnen het netwerk. Zodat cliënten zelfstandig kunnen blijven in hun doen en laten, thuis of in één van onze acht woonzorgcentra. 

We zetten ons in om de kwaliteit van leven van onze cliënten zoveel mogelijk te vergroten. Kwetsbaarheid door ziekte, ouderdom of handicap zorgt ervoor dat mensen gaan nadenken over wat echt belangrijk is in het leven. Wij willen ervoor zorgen dat de mens achter de cliënt zich goed voelt en de regie houdt. Dát is ons doel.