Oude klok geplaatst in monumentale gevel Hof van Bethanië

Zuster Lucentia: “Ik ben blij dat de klok weer hangt”

Op dinsdag 15 maart is vanuit het woonzorgcentrum Hof van Bethanië in Mierlo voor het eerst weer een bekende klok geluid. De torenklok was onderdeel van de oude kloosterkapel in Mierlo van het klooster van de zusters Franciscanessen, die in het klooster woonden. De klok is begin maart geplaatst in de nis van het woonzorgcentrum van Savant Zorg. Onder toeziend oog van de bewoners van de locatie en de bewoners van Franciscanessenhof vond de ingebruikname plaats.

De feestelijke ceremonie is uitgevoerd door vertrekkend directeur Paul Smidt van Compaen, vertrekkend bestuurder Jan Joris Heling van Savant Zorg, burgemeester Berry Link van Geldrop-Mierlo en oud-wethouder Wim Vissers. Paul Smidt: “Samen met onze partners hebben we de nieuwbouw van Hof van Bethanië in 2010 gerealiseerd. De nis bleef echter zeven jaar leeg. Nu is het moment aangebroken om oud met nieuw te verenigen.” De heren Smidt en Heling beschouwen de ingebruikname van de klok als afscheidscadeau voor de Mierlose gemeenschap.

Het opnieuw in gebruik nemen van de oude torenklok uit de kloosterkapel in de monumentale gevel van Hof van Bethanië is op 15 maart feestelijk gevierd met de bewoners tijdens een ceremonie door Compaen en Savant Zorg.

Het opnieuw in gebruik nemen van de oude torenklok uit de kloosterkapel in de monumentale gevel van Hof van Bethanië is op 15 maart feestelijk gevierd met de bewoners tijdens een ceremonie door Compaen en Savant Zorg.

Monumentale gevel in nieuwbouw
De kloosterkapel werd afgebroken om plaats te maken voor de nieuwbouw van Hof van Bethanië. Een gedeelte van de voorgevel van het oudste pand aan de Heer van Scherpenzeelweg, waar nu de apotheek is, is blijven staan en geïntegreerd in de bouw van Hof van Bethanië. Onder andere Compaen en de inwoners van Mierlo hebben zich sterk gemaakt voor het opnieuw in gebruik nemen van de klok. In eerste instantie kwam hier geen goedkeuring voor vanuit de monumentencommissie. Nu hangt de klok weer op een prominente plaats, in de nis aan de voorzijde van het woonzorgcentrum.

Luiden van de klok
De klok luidde toentertijd in de kloosterkapel elke dag bij het morgen- en het avondgebed. Na het vertrek van de zusters was de kapel voor de parochianen van Mierlo. Tot 25 jaar geleden luidde pastoor Smulders elke dag de klok. Na zijn overlijden werd de klok geluid voor de zondagsmis en voor begrafenissen en huwelijken. Zuster Lucentia woont in een aanleunwoning van Franciscanessenhof en heeft tien jaar in het klooster gewoond, tot 1974. “Ik ben blij dat de klok weer terug is. Iedere dag gingen we met de zusters naar de eucharistieviering en luidde de klok. Nu ga ik hier twee keer per week naar de eucharistieviering en doe dan veel inspiratie op. Een moment van bezinning. De klok roept veel herinneringen op.” Op welke momenten de klok zal luiden, bespreekt Savant samen met de pastoor, zodat de klokken van de Sint Lucia kerk en Hof van Bethanië op elkaar afgestemd zijn.

De feestelijke middag in Hof van Bethanië werd afgesloten met een gebakje en drankje en een optreden van De Notenkrakers, een zang- en amusementsvereniging uit Helmond.