Inspectiebezoek nieuwe stijl aan wijkzorg Savant Zorg

Eind mei kreeg de wijkzorg van Savant Zorg bezoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Sinds dit jaar inspecteert de IGZ de zorg thuis volgens een nieuwe methode. Bij deze nieuwe vorm van toezicht ligt de nadruk op het stimuleren van kwaliteitsverbetering door in de praktijk de dialoog te voeren. De bevindingen van het bezoek aan Savant Zorg zijn positief.

Het rapport van het bezoek is vanaf vandaag te vinden op www.igz.nl. Met het inspectiebezoek nieuwe stijl sluit de inspectie aan bij ontwikkelingen op de werkvloer: het is opgezet vanuit het perspectief van de cliënt, er is focus op de zorgrelatie en op het sturen op kwaliteit. Tijdens het tweedaagse bezoek sprak de inspectie met het bestuur van de thuiszorginstelling. Vervolgens voerden inspecteurs gesprekken met cliënten en medewerkers en vergezelden zij verpleegkundigen en verzorgenden tijdens hun ronde. Als afronding van het bezoek presenteerde de inspectie haar voorlopige bevindingen. Op alle onderdelen bleek dat de zorgaanbieder voldeed of grotendeels voldeed aan de normen.

Mooie score
Tijdens de bezoeken bij de cliënten thuis was er veel aandacht voor hoe zij en hun mantelzorgers de zorg ervaren. Savant scoort goed op onder andere: kwaliteit van leven als uitgangspunt, mantelzorgers die onderdeel zijn van het systeem en de samenwerking in en tussen de teams. Irene van den Berkmortel is wijkverpleegkundige bij Savant Zorg in Mierlo en ontving de inspectie. “Ik heb dit bezoek als prettig ervaren, vooral omdat er veel overlegd werd. Ook werd er goed geluisterd en was er voldoende gelegenheid om te vertellen wat je vindt en denkt.” Ze is erg blij met de uitkomsten. “Je hebt natuurlijk het idee dat je het goed doet met z’n allen. Het is fijn dat dit nu bevestigd is.”

Wijkverpleegkundige Irene van den Berkmortel, verzorgt de wond van een cliënt. Een inspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg loopt mee op haar zorgroute.

Gemoedelijke sfeer
Het bezoek verliep plezierig. De inspecteurs zorgden voor een gemoedelijke sfeer. Er werden kritische vragen gesteld. Hoewel de uitslag goed was, zag IGZ ook verbeterpunten. Wijkverpleegkundige Irene: “Ik vond het fijn dat ik aan het denken werd gezet en zelf verbeteringen kon aangeven die ik vervolgens kan doorvoeren. Zo gaan we meer tijd vrijmaken om inhoudelijke onderwerpen te bespreken tijdens het teamoverleg, zodat we optimaal van elkaar kunnen leren. Het is fijn dat IGZ meedenkt met Savant Zorg. Ook de cliënten hebben de bezoeken van de inspectie als prettig ervaren. Ze vinden het fijn om mee te denken over de kwaliteit van zorg om deze samen met ons te verbeteren.”