Indicatie, eigen bijdrage en aanvraag kort verblijf

Indicatie nodig
Voor Kort verblijf/ Eerstelijns verblijf is een indicatie nodig. Onze medewerkers van de Klantenservice kunnen u aangeven hoe u deze indicatie kunt aanvragen.

Vergoeding
De kosten voor Eerstelijnsverblijf worden vanuit de basisverzekering vergoed. Deze kosten worden geheel vergoed als u een zorgverzekeringspolis heeft bij een gecontracteerde zorgverzekeraar. Per 1 januari levert Savant Zorg geen niet-gecontracteerde zorg of zorg in PGB-vorm meer.

Eigen bijdrage en tarieven
Indien u een Wlz-indicatie heeft en gebruik maakt van Eerstelijns verblijf dient u een eigen bijdrage te betalen. Deze bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Voor informatie over de hoogte van de bijdrage kunt u contact opnemen met het CAK. Het CAK is bereikbaar via telefoonnummer 0800 – 1925 en de website www.hetcak.nl.

Naast uw indicatie kunt u gebruik maken van aanvullende diensten. Klik hier voor een overzicht van tarieven.

Vraag direct kort verblijf aan!
Neem vandaag nog contact met ons op voor kort verblijf of een vrijblijvend advies:

Voor deze dienst bestaat geen wachttijd.