Incontinentie

De incontinentieverpleegkundige heeft gespecialiseerde kennis over incontinentie en katheters en het gebruik hiervan. Met de begeleiding en ondersteuning van de incontinentieverpleegkundige kunt u uw levenskwaliteit verbeteren.

De incontinentieverpleegkundige geeft u advies en instructie over het gebruik van incontinentiemateriaal en de omgang met katheters. Als u persoonlijke verzorging krijgt, instrueert de verpleegkundige ook uw verzorgers. Daarnaast geeft de incontinentieverpleegkundige algemene informatie over incontinentie aan groepen klanten en hun naasten. Door de adviezen, instructies en voorlichting leert u uw situatie zoveel mogelijk zelfstandig te regelen. Tevens kunt u beter met de gevolgen van uw incontinentie omgaan.