Huishoudelijke ondersteuning Savant goede score

huishouden hulp ouderenBij een door de gemeentes uitgevoerde kwaliteitsmeting naar huishoudelijke ondersteuning heeft Savant heel erg goed gescoord. De controles leverde Savant een mooi belevingscijfer van 7,7 op.

Visuele controle
Om de kwaliteit van de Wmo-huishoudelijke ondersteuning goed te kunnen beoordelen hebben gemeente Helmond en de Peelgemeenten een steekproef laten uitvoeren bij meer dan 300 adressen van verschillende zorgaanbieders. Het onderzoek vond plaats bij bewoners die hulp bij het huishouden ontvangen. Dit objectieve en onafhankelijke onderzoek naar de kwaliteit van schoonmaak werd uitgevoerd via de zogenaamde DKS methodiek. Dit is een bekend begrip binnen de schoonmaakmarkt in Nederland. Deze methode geeft inzicht in hoe schoonmaak wordt uitgevoerd en hoeveel verstoringen (vuil) aanwezig zijn. De DKS controle is een zichtcontrole, een visuele opname.

Savant heeft bij deze optische controles in Helmond en de Peelgebieden dus een prima score gehaald. Op basis van de beleving en technische metingen is de waardering voor onze huishoudelijke hulp heel goed te noemen.