Gezinsondersteuning

Gezinsondersteuning wordt ingezet in combinatie met de Thuisbegeleiding in (gezins)situaties met uiteenlopende problemen waarbij hulp vanuit het eigen netwerk of beschikbare voorzieningen niet voldoende zijn. De Gezinsondersteuner biedt tijdelijk praktische hulp in huis, waaronder verzorging en opvang van kinderen.

Gezinsondersteuning wordt bijvoorbeeld ingezet bij:

  • Problemen bij de verzorging en opvang van de kinderen en bij het uitvoeren van huishoudelijke taken, bijvoorbeeld door een ziekenhuisopname van de ouder of door medische/lichamelijke problemen van de ouder.
  • Het aanleren van huishoudelijke vaardigheden aan personen met specifieke (persoonlijkheids)problemen.

De gezinsondersteuner helpt bij praktische zaken terwijl de Thuisbegeleider samen met u onderzoekt welke ondersteuning mogelijk is vanuit het sociale netwerk en vanuit voorliggende voorzieningen, waarbij uw zelfredzaamheid zoveel mogelijk wordt gestimuleerd. Uitgangspunt is het handhaven en/of terugbrengen van de dagelijkse vertrouwde structuur, rust en regelmaat.

Voor meer informatie over gezinsondersteuning kunt u contact opnemen met onze Klantenservice. Bel dan naar (0492) 572 000 of stuur een e-mail naar klantenservice@savant-zorg.nl