Geen contract met Zilveren Kruis voor wijkzorg 2017

Savant sluit voor 2017 met alle zorgverzekeraars een contract voor wijkverpleging, behalve met Zilveren Kruis. De vergoeding die Zilveren Kruis biedt voor de zorg die de verzorgenden en verpleegkundigen leveren in de wijkzorg, is niet toereikend om kwalitatief goede zorg te kunnen bieden.

Dit besluit heeft gevolgen voor verzekerden van Zilveren Kruis en daarbij aangesloten verzekeraars en labels, die wijkzorg ontvangen van Savant. Dit betreft circa 60 cliënten. Savant informeert hen deze week persoonlijk over de mogelijkheden die zij hebben om zorg te blijven ontvangen. Peter Bosselaar, bestuurder van de zorgorganisatie, betreurt het besluit dat Savant heeft moeten nemen. “Wij staan voor passende, professionele zorg. Aan onze cliënten willen wij de zorg en aandacht bieden die nodig is. Alleen voor een reële vergoeding kan de kwaliteit van zorg geboden worden waar Savant voor staat.”

Als de betreffende cliënten bij Savant Zorg willen blijven, dan hebben zij twee keuzes. Ze kunnen overstappen naar een verzekeraar die wel een contract heeft met Savant Zorg (te vinden op www.savant-zorg.nl/zorgverzekeraars). Of zij betalen de rekening voor de geleverde zorg zelf en declareren deze bij Zilveren Kruis conform de zorgpolis. Overstappen naar een andere zorgaanbieder is ook een optie. In dat geval zorgt Savant voor een goede overdracht.