Zorgarrangement Meer lucht met COPD

COPD is een complexe aandoening, die meerdere vormen aan kan nemen.  Als u COPD heeft, is het zoeken naar een goede balans tussen activiteit en rust een dagelijkse taak. Dat geldt ook voor het zoeken naar een juiste ademhaling.

Lees meer over COPD

Savant heeft een speciaal arrangement ontwikkeld voor COPD patiënten. In dit arrangement gaat u samen met uw behandelaars op zoek naar de juiste vorm van conditiebehoud en ademhaling. Onze professionals zijn gespecialiseerd in de behandeling van COPD en zijn alert op overbelasting en het risico op achteruitgang.

De behandelproducten

Bij de behandeling van COPD kunnen verschillende behandelproducten worden ingezet. Hieronder worden enkele voorbeelden van producten genoemd. In overleg met u wordt de uiteindelijke behandeling volledig afgestemd op uw wensen en mogelijkheden.

Per product staat aangegeven welke behandelaar dat product levert.

  • Onderzoek naar en advies over COPD: specialist ouderengeneeskunde (dit kunnen ook nog links worden.. nog niet gedaan)
  • Multidisciplinair overleg: specialist ouderengeneeskunde
  • Conditie en ademhaling: fysiotherapeut
  • Maatschappelijke zelfstandigheid: ergotherapeut
  • Stemgeving: logopedist

Heeft u mantelzorgers? Dan wijzen wij u graag op het arrangement mantelzorgfitheid.