Savant Zorg Servicepas

Op de locaties van Savant Zorg maken we gebruik van de Savant Zorg Servicepas. U heeft hierdoor geen contant geld meer nodig. Op deze pagina vindt u meer informatie hierover.

Uitgifte servicepas
U ontvangt een servicepas:
• Als u woonachtig bent in een woonzorgcentrum van Savant Zorg.
• Als u structureel diensten afneemt op een locatie van Savant Zorg.

Gebruik servicepas
De servicepas is een identificatiemiddel en géén betaalmiddel. Met de servicepas kunt u zich legitimeren in de winkel, het restaurant en bij welzijnsactiviteiten in en woonzorgcentrum van Savant. De kosten voor uw boodschappen, uw maaltijden, consumpties en/of welzijnsactiviteiten worden op uw naam geregistreerd.

Voordelen servicepas
• Gebruik maken van diensten, producten en activiteiten op vertoon van de pas
• Eenvoudige wijze van betalen
• De servicepas is persoonlijk, dus aan u gekoppeld
• Inzicht in verbruik door maandelijks overzicht
• Geen contant geld meer nodig
• Geen ‘gedoe’ met pincodes
• Bij verlies geen geld kwijt

Automatische incasso
Het gebruik van de servicepas hangt altijd samen met een machtiging automatische incasso: u machtigt Savant om de kosten van de producten/diensten waarvoor de servicepas wordt gebruikt, maandelijks automatisch af te schrijven van uw rekening. Hiertoe dient u het formulier ‘machtiging automatische incasso servicepas’ volledig in te vullen en te ondertekenen.

Facturatie
Maandelijks ontvangt u op het door u ingevulde e-mailadres per mail een factuur en een specificatie van de kosten van de voorgaande maand.

Tips
• Bevestig de servicepas aan uw sleutelbos! De kans dat u de pas vergeet is dan klein.
• Bent u uw pas verloren? Meld het bij een medewerker op locatie. Wij blokkeren uw pas en (tegen een geringe vergoeding) ontvangt u een nieuwe pas.