Casemanager dementie

De casemanager dementie is een geriatrisch verpleegkundige. Deze deskundige is gespecialiseerd in de problematiek van mensen met (beginnende) dementie en de problemen die hun mantelzorgers daarbij ondervinden. De casemanager kent de weg in ‘zorgland’ waardoor snel de juiste zorg en ondersteuning kan worden geregeld.

Als bij u de diagnose dementie is gesteld, begeleidt en ondersteunt de casemanager dementie u en uw naasten thuis bij het verloop van de ziekte. Hierbij staan uw behoeften voorop.
 Als nog geen diagnose is gesteld maar wel vermoed wordt dat u dementie heeft, kan de casemanager u en uw mantelzorgers ondersteunen in het proces tot de diagnosestelling.

Wat doet de casemanager

Heeft u in uw directe omgeving te maken met dementie of vermoedt u dementie, dan kunnen onze casemanagers u passende ondersteuning bieden.

Casemanagement dementie begint bij een zorgvraag gerelateerd aan dementie of een vermoeden, “niet pluis”, daarvan. Als  casemanagers zijn we een vertrouwd en vast aanspreekpunt voor mensen met dementie én hun naasten. Wij coördineren  in de verschillende fasen;  behandeling, begeleiding en steun. Door de mantelzorgers en naasten wegwijs te maken in het regionale zorgaanbod, stimuleren we ook de zelfredzaamheid van de cliënt en de mantelzorger.

Als casemanager nemen we u als cliënt,  partner of mantelzorger serieus en laten uw naaste waar mogelijk meebeslissen over voor hem of haar belangrijke zaken. We houden daarbij rekening met gevoelens van boosheid, weerstand en ontkenning alsmede verschillen in opvatting en beleving die uw naaste en  mogelijk kunnen hebben. Allemaal gevoelens die als gevolg van de ziekte kunnen spelen. Uw vraag en situatie is leidend in onze ondersteuning.

Voor meer informatie over casemanagement en dementie verwijzen we u naar: www.alzheimernederland.nl en www.dementie.nl

Wilt u meer weten over de ondersteuning van onze casemanagers dementie?

  • Bel ons op telefoonnummer (0492) 572 000 (op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 17.30 uur)
  • Stuur een e-mail naar klantenservice@savant-zorg.nl
  • Vul het contactformulier in
  • Er is momenteel geen wachtlijst voor casemanagement dementie