Psycholoog

De psycholoog helpt mensen bij het leren omgaan met grote veranderingen in het leven.

Door de confrontatie met blijvende gezondheidsklachten kan uw leven behoorlijk op zijn kop worden gezet. In één klap verandert uw toekomstperspectief en vallen allerlei vanzelfsprekendheden weg. Zo kunnen er veranderingen optreden in uw functionele mogelijkheden, zelfstandigheid, gedrag, persoonlijkheid en in uw contacten met anderen. Dit alles heeft uiteraard invloed op uw stemming en gevoelens. Ook voor uw omgeving verandert er veel. De psycholoog kan u en uw omgeving helpen om met deze veranderingen om te gaan.

Specialisatie
De psycholoog is gespecialiseerd in de begeleiding en behandeling van mensen met een chronische aandoening. Bij aandoeningen met grote invloed op het functioneren van het brein, zoals dementie en beroerte, kan de psycholoog uw situatie goed in kaart brengen. Deze specialist kan u uitleg geven over de veranderingen die gaande zijn en kan u en uw omgeving adviseren hoe hiermee om te gaan.