Logopedist

De logopedist houdt zich bezig met problemen in de spraak, taal en stem. De logopedist adviseert ook bij gehoorproblemen. Daarnaast helpt deze specialist bij slik- en kauwproblemen.

Door ziekte of neurologische aandoeningen kunnen er stoornissen ontstaan op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor. Zo kunt u bij een beroerte problemen ervaren in het begrijpen of gebruiken van taal. U kunt dan niet op woorden komen of gebruikt niet de juiste woorden. De medische term hiervoor is afasie. De logopediste kan samen met u een trainingsprogramma opstellen om de taal en spraakfuncties te verbeteren.

Goed articuleren
Een andere stoornis is dysartrie. Deze kan voorkomen als u de ziekte van Parkinson of MS heeft. Doordat het zenuwstelsel is aangetast werken uw gezichtsspieren niet zoals u dat zou willen. Hierdoor is het lastig om woorden te vormen en goed te articuleren. De logopedist kan met oefeningen en begeleiding de communicatie met uw omgeving verbeteren.

Slikken en kauwen
Problemen in de mond uiten zich vaak in moeite met slikken en kauwen. De logopedist zorgt voor de ontwikkeling en – zo mogelijk – het herstel van deze mondfuncties. Samen met u bekijkt de logopedist bovendien hoe u lekker kunt blijven eten.