Fysiotherapeut

De fysiotherapeut is dé deskundige op het gebied van bewegen. Deze specialist behandelt mensen die in het dagelijkse leven in hun beweging en worden belemmerd. Met de resultaatgerichte adviezen en oefeningen van de fysiotherapeut kunt u weer zo snel en goed mogelijk bewegen.

Onze fysiotherapeuten hebben een geriatrische specialisatie. Dat betekent dat zij kennis en ervaring hebben met de zorg voor kwetsbare groepen mensen met complexe problemen. Bij deze groepen gaat het vaak om ouderen en om mensen die vanwege hun ziekte problemen ervaren bij het bewegen. Meestal is bij deze mensen sprake van een combinatie van verschillende aandoeningen en medicijngebruik. Deze gecombineerde problematiek is bij uitstek het werkterrein van de geriatrische fysiotherapeut.

Uw fysiotherapeut:

Ÿ• geeft u therapie die gericht is op het verbeteren van uw dagelijks functioneren;

Ÿ• ondersteunt u bij het uitvoeren van alledaagse taken;

Ÿ• adviseert en begeleidt uw gezinsleden en mantelzorgers.

Uiteraard wordt de therapie afgestemd op uw ziektebeeld en op de hoeveelheid energie die u heeft.