Compliment of klacht

Bij Savant Zorg zetten de medewerkers elke dag hun beste beentje voor om goede zorg te leveren. Wij hopen dat u dat ook zo ervaart. 

Tekst

Compliment

Bent u tevreden over de dienstverlening van Savant Zorg en wilt u een compliment achterlaten voor een van onze medewerkers of teams? Dat waarderen wij zeer. Stuur uw compliment naar compliment@savant-zorg.nl.
Wij zorgen ervoor dat uw compliment bij de betreffende medewerker of team terecht komt.

Tekst

Klacht

Ondanks onze goede intenties en betrokkenheid kan het zijn dat u niet helemaal tevreden bent. We streven ernaar om de oorzaak van uw onvrede of klacht zo goed en snel mogelijk weg te nemen. U kunt op verschillende manieren actie
ondernemen. 

  • Contact opnemen met de betreffende medewerker. In een persoonlijk gesprek wordt direct naar een passende oplossing gezocht.
  • Contact opnemen met de verbinder van het woonzorgcentrum, de wijkverpleegkundige van uw thuiszorgteam, de betreffende directeur of de relatiemanager huishoudelijke ondersteuning.
  • Mocht u niet goed weten hoe u bovenstaande personen kunt bereiken, dan kunt u contact opnemen met de Klantenservice van Savant Zorg via klantenservice@savant-zorg.nl of 0492 572 000. Zij zorgen ervoor dat u in contact wordt gebracht met de juiste persoon.
  • Contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Zij biedt een luisterend oor en werkt onafhankelijk van Savant Zorg. U kunt contact opnemen met Monique Heldens (bereikbaar tijdens kantooruren via 06 433 666 76 of m.heldens@meedemeentgroep.nl
  • In het kader van de Wet Zorg en Dwang is er ook een cliëntvertrouwenspersoon. Deze is bereikbaar via Zorgbelang: 088 929 40 99.

Klachtencommissie

De klacht kan, bij voorkeur nadat een poging is gedaan deze via bovengenoemde acties op te lossen, voorgelegd worden aan de onafhankelijke klachtencommissie. 

  • Hiervoor kunt u een brief schrijven (t.a.v. klachtencommissie, Steenovenweg 4, 5708 HN Helmond) of een mail sturen naar de secretaris van de klachtencommissie (j.liebrand@savant-zorg.nl). U ontvangt vervolgens een ontvangstbevestiging en u wordt ingelicht over de verdere procedure. De secretaris stelt de overige betrokkenen en de raad van bestuur op de hoogte en geeft ook hen informatie over het verdere verloop van de procedure.
  • Na een hoorzitting, brengt de klachtencommissie een advies uit aan de Raad van Bestuur. Nadat de Raad van Bestuur kennis heeft genomen van het advies, deelt de Raad van Bestuur vervolgens zo spoedig mogelijk zijn oordeel mede aan alle betrokkenen. 

U vindt hier de klachtenregeling van Savant Zorg. 

Indien medewerkers vermoedens van onrechtmatigheden en/of misstanden in de organisatie aankaarten, beschermt de klokkenluidersregeling hen in hun rechtspositie. Deze regeling draagt eraan bij dat Savant Zorg zorgvuldig omgaat met een (vermoeden van een) misstand. Medewerkers kunnen via de intranet-omgeving van Savant Zorg via het systeem Joost meer informatie vinden. 

Tekst
Zorgkaart Nederland

 

 

Deel uw ervaringen met Savant Zorg via Zorgkaart Nederland

Tekst
flyer compliment en klacht

Bekijk hier de flyer complimenten en klachten