Coaching voor mantelzorgers

Het is belangrijk dat u als mantelzorger de juiste begeleiding krijgt. Savant Zorg steunt u bij de uitvoering van uw taken en coacht u waar nodig. Als uw naaste dementie heeft, kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van de telefonische coaching door de dementiecoach. Meer informatie vindt u op www.dementelcoach.nl. Ook kunt u bellen met het telefoonnummer 0800 – 022 8077 (gratis).