Brandveilig leven rode draad bijeenkomst woonzorgcentrum Alphonsus

Burgemeester Elly Blanksma: “Brandveiligheid is gezamenlijke verantwoordelijkheid”

Hoe kunnen cliënten van woonzorgcentrum Alphonsus in Mierlo-Hout zo brandveilig mogelijk leven? Deze vraag werd uitgebreid beantwoord tijdens de voorlichtingsbijeenkomst Brandveiligheid die vorige week donderdag 14 januari 2016 door Savant Zorg in samenwerking met de brandweer Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is gehouden. De Helmondse burgemeester Elly Blanksma was als speciale gast aanwezig. Directe aanleiding voor deze bijeenkomst was het overlijden van een cliënt door brand in een van de aanleunwoningen van Alphonsus eind november vorig jaar. De toehoorders waren nog duidelijk onder de indruk van dit tragische voorval. Maar Savant Zorg stelt alles in het werk om dit soort incidenten te voorkomen en cliënten en medewerkers bewust te maken van brandveiligheid.

‘Geen nood bij brand’
Zo werkt Savant Zorg als eerste zorginstelling in de regio sinds begin 2013 intensief samen met de brandweer in het omvangrijke veiligheidsproject ‘Geen nood bij brand’. Hierbij denken de gebruikers van de Savant-locaties zélf mee over de risico’s. Daarnaast zit Savant vier keer per jaar met betrokkenen van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost aan tafel om de stand van zaken en verbeteringen rondom brandveiligheid door te spreken. Naar aanleiding van dit project heeft Savant Zorg onder andere de brandveiligheid van haar locaties verder aangescherpt, is ze bedrijfshulpverleners op maat gaan scholen en heeft ze het bewustzijn en kennis over brandgevaar bij cliënten en medewerkers vergroot.

Praktische tips
Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst kregen de aanwezige cliënten allerlei praktische tips om brand te voorkomen. Ook gaven de aanwezige brandweerlieden Erwin Baron, Tom van de Boogaard en Fred Stoop direct antwoord op vragen uit het publiek. Zo maakte de heer J. van de Kerkhof zich zorgen over de brandveiligheid in zijn aanleunwoning bij Alphonsus waar hij samen met zijn vrouw woont. Brandweerman Stoop stelde hem gerust en beloofde hun appartement na de bijeenkomst te inspecteren.

Roken en koken
“Ik inspecteer woonzorgcentrum Alphonsus regelmatig op brandveiligheid en net als in de andere Savant-locaties is het hier dik in orde”, vertelt Fred Stoop. “Wij houden regelmatig onaangekondigde inspecties, bezoeken koffie-uurtjes en houden bijeenkomsten waar we cliënten én medewerkers van Savant Zorg tips geven over brandveiligheid. Want je moet hier continu aandacht aan blijven schenken. Dit is niet alleen de verantwoordelijkheid voor Savant Zorg, maar zeker ook van de bewoners zélf! Want roken en koken zijn de twee meest voorkomende oorzaken van brand die ouderen veelal zelf met eenvoudige voorzorgsmaatregelen kunnen voorkomen.”

bewoners van woonzorgcentrum Alphonsus van Savant Zorg luisteren aandachtig naar de presentatie van burgemeester Elly Blanksma en bevelvoerder Tom van den Boogaard van Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Bewoners van woonzorgcentrum Alphonsus van Savant Zorg luisteren aandachtig naar de presentatie van burgemeester Elly Blanksma en bevelvoerder Tom van den Boogaard van Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Scherp blijven
De Helmondse burgemeester Elly Blanksma betuigde haar medeleven tijdens de voorlichtingsbijeenkomst. Daarnaast ging ze in op de noodzaak voor bewustwording bij ouderen over brandgevaar. “Hoe kunnen we samen voorkomen dat zo’n tragisch incident nog een keer gebeurt. Want brandveiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, de brandweer en Savant Zorg. Maar ook bewoners zelf kunnen veel doen. Bewustwording mag echter niet omslaan in ongegronde angst. Daarom is de brandweer altijd bereid om met bewoners mee te lopen en te checken of het veilig is. Voor mezelf is zo’n voorlichtingsbijeenkomst ook een eyeopener om over bepaalde zaken na te denken. Dus laten we samen vooral scherp blijven op brandveiligheid en hier over blijven praten.”