Bezoek nieuwe directeur Langdurige Zorg VWS aan Savant van Lenthof

Theo van Uum, de nieuwe directeur Langdurige Zorg bij het ministerie van VWS, heeft op donderdag 11 januari het onlangs geopende woonzorgcentrum Savant van Lenthof in Nuenen bezocht. Dit op uitnodiging van het zorgkantoor van CZ. Tijdens zijn werkbezoek sprak directeur Van Uum uitgebreid met Savant-medewerkers en CZ-vertegenwoordigers over onder andere de opzet van de zorg, faciliteiten, financiering en wettelijke randvoorwaarden. Tevens kreeg de delegatie een rondleiding door het gebouw, waar straks dertig cliënten met dementie zelfstandig wonen zoals zij thuis gewend zijn, met 24-uurszorg in de nabijheid.

De nieuwe directeur Langdurige Zorg bij het ministerie van VWS, Theo van Uum (derde van rechts) en de andere deelnemers luisteren tijdens de rondleiding in het nieuwe woonzorgcentrum Savant van Lenthof in Nuenen aandachtig naar de uitleg van zorgcoördinator Richard Dehne (midden).

Aandacht voor welzijn, welbevinden en het ‘thuisgevoel’ staat in Savant van Lenthof voorop. Zo kunnen cliënten met dementie zich vrijelijk bewegen in het hele woonzorgcentrum en de riante tuin. Alleen de voordeur van het woonzorgcentrum zit op slot. Ook zijn de ruimtes licht met aangepast kleurgebruik om prikkels te verminderen. De veiligheid wordt gewaarborgd dankzij de nieuwste vormen van domotica: alle verzorgenden hebben een telefoon met een alarmmelding die is gekoppeld aan verschillende systemen zoals een bewegingsmelder in de kamer en een hals-alarm van de cliënt. Dit maakt de Nuenense locatie van Savant Zorg tot een van de modernste woonzorgcentra in Nederland.

Fantastisch
VWS-directeur Van Uum is onder de indruk van Savant van Lenthof. “Het ziet er fantastisch uit. Ik ben benieuwd hoe het zich ontwikkelt. Omdat cliënten hier zorg krijgen zoals in hun thuissituatie, betekent dat anders werken. Bovendien heb je te maken met wet- en regelgeving die nog niet helemaal aansluit bij deze nieuwe vorm van zorgverlening. Toch ligt hier de toekomst omdat Savant van Lenthof prima past bij de huidige zorgvraag. Deze kleinschalige initiatieven zie ik dan ook steeds meer ontstaan in Nederland.”

Contacten leggen
Tijdens de werkbespreking met VWS en het zorgkantoor deed Savant Zorg uit de doeken hoe zij in Savant van Lenthof werkt en waar de knelpunten liggen. Zo kwamen onder meer gedwongen opnamen, ethische dilemma’s, fixatievrije zorg, de brein omgevingsmethodiek, het open-deurbeleid en de dementievriendelijke samenleving aan bod. Vooral over de financiering van de geboden zorg kwamen de nodige vragen. “Anders dan in de reguliere verpleeghuiszorg krijgen mensen met dementie in Savant van Lenthof een Volledig Pakket Thuis (VPT)”, vertelt Savant-bestuurder Peter Bosselaar. “Dit pakket aan zorg bestaat in drie vormen al naar gelang de zorgzwaarte. Door deze drie te clusteren, kunnen we goede zorg en ondersteuning bieden. Hierdoor leven cliënten in een prettige woonomgeving met vier buurtkamers waar zij gemakkelijker contacten leggen en dus niet vereenzamen.”

Tussenfase
Het zorgkantoor staat pal achter nieuwe initiatieven als Savant van Lenthof, benadrukt CZ-zorgkantoormanager Caro Verlaan. “We hebben Theo van Uum uitgenodigd om te laten zien hoe het overleg hierover tussen zorgkantoor en zorgaanbieder verloopt. Samen met Savant Zorg tonen we aan VWS hoe toekomstige zorg eruit kan zien. Nu is het nog een tussenfase: niet meer helemaal thuis wonen maar wel genieten van de voordelen die je van thuis uit gewend bent.”