Definitief besluit herinrichting ondersteunende diensten

Herinrichting noodzakelijk voor kwalitatief en kostendekkend product wonen met zorg en service

Savant gaat de ondersteunende facilitaire diensten op de woonzorglocaties en het hoofdkantoor per januari 2018 anders inrichten. Deze maatregel is nodig om zelfstandig wonen in een woonzorgcentrum kostendekkend aan te kunnen bieden zonder de tarieven voor cliënten te verhogen. Met dit besluit vervalt voor 38 FTE hun huidige baan, wat Savant zeer betreurt. De betrokken medewerkers zijn woensdag 6 september op de hoogte gebracht van dit definitieve besluit. De herinrichting heeft weinig gevolgen voor cliënten van Savant.

Savant biedt cliënten de mogelijkheid om zelfstandig te wonen in een woonzorgcentrum. Bewoners wonen in een gehuurd appartement in een woonzorgcentrum en kunnen gebruik maken van de zorg en diverse servicediensten die daar geboden worden. Deze vorm van wonen is geïntroduceerd naar aanleiding van wijzigingen in de zorg waarbij steeds minder mensen een door de overheid gefinancierd verblijf krijgen. De nadruk ligt op zelfstandigheid van bewoners met passende ondersteuning op maat. “Door deze ontwikkeling is er een afname te zien in benodigde diensten op de woonzorgcentra. Om aan behoeften van cliënten te blijven voldoen en een kwalitatief product kostendekkend aan te kunnen bieden, zijn we daarom genoodzaakt om efficiënter te gaan werken. Bepaalde functies vervallen of krijgen een andere invulling. Door deze wijzigingen blijft zelfstandig wonen met zorg en service toekomstbestendig”, aldus Peter Bosselaar, bestuurder bij Savant Zorg.

Service aan cliënten behouden
De herinrichting betreft met name de ondersteunende facilitaire diensten zoals recepties, restaurants en wasserijen op de woonzorglocaties en het hoofdkantoor. Daarnaast betreft het een reorganisatie van de functies zorgondersteuner en helpende binnen de afdelingen verzorgingshuiszorg, wonen met zorg en service en somatische verpleeghuiszorg. Uitgangspunt is dat de zorg aan cliënten behouden blijft zonder de tarieven voor bewoners te verhogen. De cliënt kan gebruik blijven maken van de diverse servicediensten van Savant zoals maaltijden, personenalarmering, was service en de gezamenlijke ontmoetingsruimte. De (personele) invulling van zorg en diensten zal echter anders zijn.

Definitief besluit
Savant communiceerde medio juni reeds over dit voorgenomen besluit waarna het voorgenomen besluit aan de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad werd voorgelegd. Zij hebben hier onlangs mee ingestemd. De betrokken medewerkers zijn op de hoogte gebracht van het definitieve besluit. Ook de overige medewerkers, vrijwilligers en cliënten zijn geïnformeerd. Voor de medewerkers die deze verandering treft, is er een sociaal plan.

Herplaatsingsmogelijkheden
Samen met de medewerkers wordt gekeken naar herplaatsingsmogelijkheden binnen en buiten de organisatie. Daarnaast is er dankzij extra gelden die landelijk vrijkomen voor verpleeghuiszorg bij Savant een mogelijkheid ontstaan voor een nieuwe functie, waarbij de nadruk komt te liggen op het  welzijn van de bewoners. Er komen voor deze functie 20 tot 24 opleidingsplaatsen beschikbaar voor de verkorte opleiding gericht op welzijn en zorg. Deze opleiding, die in het februari start, maakt het ook voor facilitaire medewerkers mogelijk om inzetbaar te zijn in de zorg. Het is een mooie kans om medewerkers te behouden voor Savant.

Naar zelfstandige teams
Naast de herinrichting van de ondersteunende facilitaire diensten heeft Savant een transitie in gang gezet naar zelfstandige teams. De organisatie gaat hierbij uit van de expertise en het talent dat in de teams aanwezig is. Dit betekent dat er minder hiërarchie en minder managers zijn. En voor de teams meer ruimte om zelf verbeteringen in te voeren en voor de cliënt passende oplossingen te bedenken. Deze verandering zorgt er helaas voor dat de functie van teammanager in 2018 zal verdwijnen. Daarvoor in de plaats komen twee nieuwe functies, zijnde coaches voor de hele organisatie en zogenaamde verbinders voor de woonzorglocaties. Ook met dit reorganisatieplan hebben de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad van Savant Zorg onlangs ingestemd.