Belangrijke informatie bij de keuze voor uw zorgverzekeringspolis 2019

Wijkverpleging en eerstelijnsverblijf wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg is een onderdeel van de zorgpolis die u afsluit bij een zorgverzekeraar van uw keuze. Jaarlijks heeft u de mogelijkheid om stilzwijgend uw zorgpolis te houden of over te stappen naar een andere zorgpolis. Op www.savant-zorg.nl/zorgverzekeraars informeren wij u over belangrijke punten bij uw keuze voor een zorgpolis. U ziet hier onder meer met welke zorgverzekeraars Savant voor 2019 een overeenkomst heeft afgesloten voor wijkverpleging en eerstelijnsverblijf en met welke niet.

U kunt tot en met 31 december 2018 overstappen van zorgverzekeraar.

Deze informatie omvat uitsluitend de zorg die is verzekerd via de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit betreft niet de zorg die vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt vergoed.