Leren & Ontwikkelen

Body

Savant geeft iedere medewerker de mogelijkheid om te leren en te ontwikkelen. We hebben hiervoor drie pijlers: persoonlijke ontwikkeling, professionele ontwikkeling en teamontwikkeling. De komende jaren gaan we dat nog makkelijker maken. Informatie en kennis wordt toegankelijker binnen de organisatie. We helpen medewerkers om onderling meer kennis te delen. We laten ze oefenen met nieuw gedrag. En er komt een opleidingsplan met stimulans voor een leven lang leren.

Tekst

Scholing en ontwikkeling

Binnen Savant starten jaarlijks zo'n zestig medewerkers met een werk-leertraject, BBL genoemd. Zij leren het vak in de praktijk in combinatie met één schooldag per week. Savant werkt in deze trajecten samen met het ROC ter Aa en Fontys Hogescholen. Daarnaast zijn we partner van Zorgcampus de Peel. Dit is een initiatief van zorgaanbieders en opleidingscentra om de zorg in de Peelregio aantrekkelijk te maken. En uiteraard om bestaande zorgmedewerkers te behouden en hen carrièrekansen te bieden.

Tekst

Wil je meer weten over leren en ontwikkelen bij Savant? 

Werken en leren bij Savant