Aanvraag crisisplaatsen en kortverblijfplaatsen

Crisisplaatsen
Huisartsen, mensen thuis en mantelzorgers kunnen geconfronteerd worden met een thuissituatie die als ‘crisis’ benoemd kan worden. Dit betreft een situatie in de thuisomgeving waarbij er sprake is van een acuut zelfzorgtekort doordat de cliënt regie over eigen zorg verliest of mantelzorg wegvalt. Direct handelen is nodig.

Hoe te handelen bij een crisis in de thuissituatie op het gebied van verzorging en verpleging?
Wanneer in een thuissituatie verzorging, verpleging of opname dringend nodig is, belt u 24 uur per dag met de Klantenservice van Savant Zorg, tel. (0492) 572 000. De Klantenservice van Savant is bereikbaar van 08.00-17.30 uur. Buiten kantooruren neemt een andere organisatie de telefoon over volgens het protocol van Savant.

  1. (Huis)arts of burger belt de Klantenservice en meldt een acuut zelfzorgtekort (ook wel crisis genoemd in de volksmond)
  2. De Klantenservice van Savant vraagt naar de contactgegevens en vraagt na of de persoon die zorg nodig heeft al beschikt over een indicatie voor verblijf.
  3. De Klantenservice triageert ten behoeve van de route van de hulpvraag. Al naar gelang de ernst van de situatie en de mogelijkheden van betrokkenen, wordt de crisissituatie opgevolgd door intramurale opname op crisisbed (PG) of kortdurend verblijfkamer. Wanneer opname niet nodig is, wordt acute thuiszorg ingezet:
  • Bij acute behoefte aan intramurale zorg bij PG problematiek wordt gehandeld volgens het Crisisprotocol.
  • Bij behoefte aan intramurale zorg om de mantelzorg te ontlasten of de cliënt te laten herstellen, wordt gehandeld conform de aanvraag Kortdurend Verblijf/ Eerstelijns Verblijf.
  • Bij behoefte aan acute zorg in de thuissituatie wordt verpleging of verzorging ingezet door de wijkverpleging.

Savant heeft twee woonzorgcentra die crisisplaatsen bieden.

Locaties Crisisplaatsen
Helmond woonzorgcentrum Savant Alphonsus
Hoofdstraat 176
5706 AP Helmond
1
Asten woonzorgcentrum Savant de Lisse
Deken Meijerstraat 1
5721 BZ Asten
1
  Totaal 2

Kortdurend verblijfkamers/ Eerstelijnsverblijf
Savant heeft vijf woonzorgcentra die kortdurend/ eerstelijns verblijfkamers bieden; met in totaal dertien verblijfplaatsen. Deze mooie ruime appartementen worden gebruikt voor tijdelijk verblijf, bijvoorbeeld voor verder herstel na een ziekenhuisopname of voor respijtzorg.

Locaties Plaatsen kort verblijf
Helmond woonzorgcentrum Savant Rivierenhof
Hof Bruheze 16
5704 NP Helmond
3
Helmond woonzorgcentrum Savant Alphonsus
Hoofdstraat 176
5706 AP Helmond
1
Mierlo woonzorgcentrum Savant Hof van Bethanië
Heer van Scherpenzeelweg 9
5731 EG Mierlo
5
Someren woonzorgcentrum Savant Sonnehove
Sonnehove 1
5711 HA Someren
2
Asten woonzorgcentrum Savant de Lisse
Deken Meijerstraat 1
5721 BZ Asten
2
  Totaal 13