Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Binnen Savant werken verpleegkundigen met aandachtsgebied NAH (niet-aangeboren hersenletsel). Niet-aangeboren hersenletsel is schade aan de hersenen, ontstaan in de loop van het leven en is in te delen in twee soorten:

  • traumatisch hersenletsel. Ontstaat door een oorzaak buiten het lichaam. Voorbeelden hiervan zijn: een val van een trap, een botsing in het verkeer of een harde klap op het hoofd bij een vechtpartij
  • niet-traumatisch hersenletsel. Ontstaat door een aandoening  of proces in het lichaam zelf. Bijvoorbeeld een TIA of een CVA. Zowel bij een CVA als bij een TIA gaat het om plotseling optredende verschijnselen van een stoornis in de hersenen waarvoor geen andere oorzaak aanwezig is dan een bloedvat gerelateerde stoornis.

CVA (cerebro vasculair accident) is een acute verstoring van de bloedvoorziening van de hersenen. Het is een complexe aandoening, waarbij verschillende fasen te onderscheiden zijn. Per fase bieden specifieke behandelaars/ zorgverleners passende ondersteuning en zorg.  Het maatschappelijke belang van samenwerking binnen de CVA zorgketen is groot.

TIA (tijdelijke beroerte). Wanneer klachten van neurologische uitval plotseling ontstaan, maar meestal kort duren, wordt dit een TIA genoemd. Een TIA duurt meestal korter dan 30 minuten en mag volgens de formele definitie maximaal 24 uur duren.

Behandeling hersenletsel
De behandeling van hersenletsel bestaat uit de revalidatiefase en de chronische fase.

  • revalidatiefase. De revalidatiefase is gericht op herstel en duurt circa 6 maanden. Om tot een zo goed mogelijk herstel te komen, is snelle en intensieve revalidatiebehandeling, die aansluit op de situatie van de cliënt en de naaste, van groot belang.
  • In de chronische fase is behandeling gericht op het vinden van een nieuw evenwicht en het leven met de gevolgen van het CVA. De focus ligt volgens het concept Positieve Gezondheid op zelfstandigheid, leefplezier en welbevinden in plaats van zorg en beperkingen. We richten ons op het omgaan met blijvende beperkingen, het optimaliseren van de mogelijkheden, het verhogen van de draagkracht, het bevorderen van optimale participatie, zinvolle dagbesteding, het voorkomen van functionele achteruitgang en van vasculaire recidieven (CVRM) en het ondersteunen van de mantelzorger. De hoofdbehandelaar in deze fase is de huisarts.

Rol verpleegkundige/casemanager
De CVA-verpleegkundige/casemanager van Savant Zorg richt zich vooral op de onzichtbare gevolgen en mantelzorgondersteuning. Hij stemt met de huisarts de bevindingen en het te volgen beleid af. De CVA-verpleegkundige/casemanager, de huisarts en de praktijkondersteuner zorgen er samen voor dat zorg zo veel mogelijk gegeven kan worden in de eigen leefomgeving van de cliënt en gebruikmakend van de voorzieningen in de wijk.

Na 24 maanden wordt de CVA-nazorg in principe afgesloten. De CVA-verpleegkundige draagt de zorg aan de huisarts over. Bij nieuwe vragen kan opnieuw contact opgenomen worden met de CVA-verpleegkundige/casemanager.

Informatiekoffer CVA
Om de cliënt en zijn mantelzorger te ondersteunen is allerlei materiaal beschikbaar in de Informatiekoffer CVA. Hierin vindt u informatie voor de getroffene, partners en kinderen in allerlei vormen, zoals film, websites en mogelijkheden tot lotgenotencontact. Zo is het mogelijk die informatie te kiezen, die het beste aansluit bij uw situatie en wensen. De Informatiekoffer CVA is te leen bij de CVA-verpleegkundige/casemanager van Savant Zorg. Na 24 maanden wordt de CVA-nazorg in principe afgesloten. De CVA-verpleegkundige draagt de zorg aan de huisarts over. Bij nieuwe vragen kan opnieuw contact opgenomen worden met de CVA-verpleegkundige/casemanager

Meer informatie op www.hersenstichting.nl

Wilt u meer weten over ondersteuning bij niet-aangeboren hersenletsel?