Aandachtspunten bij keuze zorgverzekeringspolis 2018

Wijkverpleging wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). De wijkverpleging is een onderdeel van de zorgpolis die u afsluit bij een zorgverzekeraar van uw keuze. Ieder jaar heeft u de mogelijkheid om stilzwijgend uw zorgpolis te houden of over te stappen van zorgpolis. Graag informeren we u over belangrijke aandachtspunten bij uw keuze voor een zorgverzekeraar voor 2018.

Jaarlijks sluit Savant contracten met zorgverzekeraars voor het leveren van wijkverpleging. Voor 2018 is nog niet met alle zorgverzekeraars overeenstemming bereikt. Een recent overzicht van gecontracteerde zorgverzekeraars vindt u hier. Dit omvat uitsluitend de zorg die is verzekerd via de Zorgverzekeringswet (Zvw). Voor de zorg die vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt betaald, verandert er niets.

Kwaliteit van zorg
Peter Bosselaar, bestuurder van de zorgorganisatie, betreurt dat er niet met iedere zorgverzekeraar overeenstemming is bereikt. “Savant staat voor passende, professionele zorg. Aan onze cliënten willen wij de zorg en aandacht bieden die nodig is. Alleen voor een reële vergoeding kan de kwaliteit van zorg geboden worden waar Savant voor staat.” Met de meeste zorgverzekeraars heeft Savant een overeenkomst kunnen sluiten. De zorgverzekeraars waar geen contracten mee gesloten zijn, bieden een te laag tarief voor het leveren van wijkverpleging of willen nog onderhandelen.

Aandachtspunten voor het kiezen van zorgpolis
Savant Zorg heeft belangrijke aandachtspunten opgesteld voor het kiezen van een zorgverzekeraar. Deze vindt u op de webpagina: www.savant-zorg.nl/zorgverzekeraars.