Wijkverpleegkundigen Savant Zorg klaar voor toekomst als spil in de wijk

Onlangs zijn veertien wijkverpleegkundigen van Savant Zorg geslaagd voor de post-HBO-opleiding ‘De effectieve wijkverpleegkundige’. De anderhalf jaar durende praktijkgerichte opleiding sluit aan op de veranderingen in de langdurige zorg waar zelfregie en zelfredzaamheid van mensen steeds belangrijker wordt. De wijkverpleegkundigen nieuwe stijl hebben een spilfunctie voor de inwoners van de stadswijken en dorpen.

Niet alleen zijn de wijkverpleegkundigen het aanspreekpunt voor de kleinschalige wijkteams van verzorgenden en verpleegkundigen van Savant Zorg. Ze houden ook contact met onder andere gemeenten, huisartsen, wijkorganisaties, ziekenhuizen en welzijnsorganisaties. Zo verbinden zij wonen, welzijn en zorg.

Direct aanspreekpunt
Dorpsbewoners en wijkbewoners in de stad plukken hiervan de vruchten. Met de wijkverpleegkundige hebben zij een direct aanspreekpunt en krijgen snel antwoord op hun (zorg)vraag. Bovendien versterkt de wijkverpleegkundige het netwerk rondom de cliënt. Door de hervormingen in de langdurige zorg wonen mensen namelijk zo lang mogelijk zelfstandig thuis. Tevens moeten burgers de zorg zoveel mogelijk zelf of via hun eigen netwerk regelen. Is dit onvoldoende, dan kan een beroep worden gedaan op professionele zorg. De wijkverpleegkundige leidt dit in goede banen. De wijkverpleegkundige signaleert waar zorg nodig is, zet in op preventie en werkt samen met de zorg- en welzijnsorganisaties in de dorpen en wijken. Met onder meer de wijkverpleegkundige nieuwe stijl en de kleinschalige zelfstandige wijkteams is Savant Zorg goed voorbereid op de hervormingen in de langdurige zorg die in 2015 worden doorgevoerd. Hierdoor versterkt de organisatie de wijkzorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een chronische zorgvraag en met een zorgvraag gericht op herstel.

Regierol
Erzsy Meulendijk is wijkverpleegkundige in team Deurne Noord en team Deurne Midden. Net als haar dertien collega’s heeft zij de opleiding ‘De effectieve wijkverpleegkundige’ succesvol afgerond. “Tijdens het scholingstraject hebben we onder andere motiverende gesprekstechnieken geleerd. Belangrijk om de cliënt en zijn netwerk van mantelzorgers de voordelen van zelfredzaamheid en zelfregie in te laten zien. Wat kunnen we doen om de zorg voor de cliënt zo goed mogelijk in te vullen. En dat niet alleen met hulp van mantelzorgers. Maar ook door het gebruik van hulpmiddelen om de korte zorgmomenten overbodig te maken. Bijvoorbeeld met de handige en betrouwbare medicijnverstrekker waarmee cliënten thuis zelf hun eigen medicijnen kunnen innemen zonder onze hulp. Die korte zorgmomenten worden straks namelijk niet meer vergoed en daarom moeten deze taken worden overgenomen door de cliënt zelf of zijn naaste omgeving. Hierbij hoort ook nauwe samenwerking met andere organisaties in de wijk en het coördineren van welzijn en zorg. De wijkverpleegkundigen nemen hierin de regierol en vormen daardoor een belangrijke spil in de wijk.”

Wilt u in contact komen met de wijkverpleegkundige in uw wijk? Bel dan met de Klantenservice van Savant Zorg, tel (0492) 572 000 of kom naar de gratis inloopuren in uw wijk. Kijk hier voor de locaties en tijden van de inloopuren.