Zorgverzekeraars

In deze lijst met gecontracteerde zorgverzekeraars 2017 voor wijkverpleging kunt u zien met welke zorgverzekeraars Savant Zorg een overeenkomst voor 2017 heeft gesloten voor de wijkzorg. Dit betreft zorg gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).

De lijst is niet van toepassing voor zorg gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet of de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor deze vormen van zorg heeft Savant Zorg een contract met alle zorgverzekeraars.

Vergoeding kosten wijkzorg
Bij de zorgverzekeraars waarmee Savant Zorg een overeenkomst heeft gesloten voor de wijkzorg, worden de zorgkosten die volgen uit de Zorgverzekeringswet-indicatie volledig door de zorgverzekeraars vergoed.

Heeft uw zorgverzekeraar geen overeenkomst met Savant Zorg voor de wijkzorg? Dan ontvangt u de rekening van Savant Zorg volgens onze tarieven voor wijkverpleging en bepaalt uw zorgverzekeringspolis de vergoeding die u van de zorgverzekeraar krijgt voor de geleverde zorg. Het kan zijn dat u dan zelf geld moet bijbetalen. Goed om te weten: Bij een restitutiepolis wordt veelal het gehele bedrag vergoed. Bij een zorg in natura-polis wordt veelal rond de 75% vergoed. Overstappen naar een andere zorgverzekeraar waar Savant een contract mee heeft kunt u doen t/m 31 december.