Savant Sonnehove biedt veel bewegingsvrijheid aan bewoners met dementie

Onderzoek geeft mooie resultaten

In woonzorgcentrum Savant Sonnehove in Someren heeft eind vorig jaar een audit plaatsgevonden in het kader van het toegekende Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling 2017-2019. Onlangs zijn de mooie resultaten van dit onderzoek bekend gemaakt.

Het certificaat waarborgt dat zowel het fixeren als het voorschrijven van medicatie die gedrag beïnvloedt tot een minimum wordt beperkt. Dit wil zeggen dat vrijheidsbeperkende maatregelen voor cliënten met dementie zo min mogelijk worden ingezet.

De auditoren zien het beleid van Savant Zorg terug in de praktijk van Sonnehove. Joris Sträter, directeur Woonzorg bij Savant Zorg: “Als sterke punten benoemden de auditoren met name dat fixatievrije zorg binnen Savant Sonnehove in het fundament zit. Ook prezen de auditoren dat de leefomgeving is aangepast aan de belevingswereld van de bewoners met herkenbare spullen uit grootmoederstijd. En dat familie van de bewoners door de medewerkers consequent wordt meegenomen in alle te nemen stapjes tot afbouw van vrijheidsbeperking en psychofarmaca en gestimuleerd wordt om met hun naaste te bewegen. De resultaten van de audit toonden ook aan dat de medewerkers de cliënt goed kennen. De omgevingsfactoren worden op cliëntniveau in kaart gebracht en aangepast. Deze prachtige resultaten zijn een mooie kroon op het werk van onze betrokken medewerkers,” eindigt Joris Sträter trots.

In het voorjaar zullen ook de andere locaties van Savant een audit krijgen in het kader van het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling 2017-2019. Dit waarborgzegel is een kompas en een beloning voor zorginstellingen die willen excelleren in bewegingsvrijheid voor mensen met dementie. Zonder onnodige bureaucratie en met het accent op visie, cultuur, permanent leren en nieuwe kansen zien en aangrijpen. Met als uiteindelijk doel om bij te dragen aan de levenskwaliteit van mensen met dementie.

Het onderzoek toonde onder meer aan dat fixatievrije zorg in het fundament van woonzorgcentrum Savant Sonnehove zit.