Kwaliteit en veiligheid

Maximale tevredenheid

Savant Zorg wil graag dat u maximaal tevreden bent over de kwaliteit van onze professionele zorg- en dienstverlening. Daarom werken we met het ISO 9001 certificaat. Zo houden we als gecertificeerde zorgorganisatie de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening structureel op een hoog niveau. Daar kunt u op vertrouwen!

Kwaliteit is geen abstract begrip maar zit in de haarvaten van onze organisatie. Dat merkt u bijvoorbeeld in de dagelijkse zorg. Deze is helemaal afgestemd op uw wensen en eisen. Door het ISO certificaat werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering van de zorg- en dienstverlening. Zodat u alleen het beste krijgt!

Klachten
Het kan voorkomen dat u ondanks onze inspanningen niet tevreden bent over onze zorg- of dienstverlening. Dat horen wij uiteraard graag van u. U kunt in eerst instantie met uw verhaal terecht bij uw eigen verzorgende(n). Is dit niet toereikend? Een klacht kan ook ingediend worden via klacht@savant-zorg.nl. Ook kunt een e-mail sturen naar klacht@savant-zorg.nl of telefonisch contact opnemen met de secretaris van de klachtencommissie via telefoonnummer (0492) 572 113. Ook kunt u een brief sturen naar:

Savant Zorg
t.a.v. secretaris klachtencommissie
Steenovenweg 4
5708 HN Helmond

We zullen alles in het werk stellen om uw klacht te behandelen en zo spoedig mogelijk een oplossing te vinden. Savant heeft een klachtenregeling voor cliënten. Hier kunt u deze lezen.

Dankzij uw reactie kunnen wij niet alleen u beter van dienst zijn, maar kunnen wij ons zorgaanbod blijven verbeteren.

Vertrouwenspersoon cliënten
We hechten waarde aan uw mening. Als u niet tevreden bent, kunt u terecht bij onze medewerk(st)ers of contact opnemen met uw vertrouwenspersoon, Marjo Rutten. U kunt met haar in gesprek gaan, zij biedt u een luisterend oor en werkt onafhankelijk van Savant.

Complimenten
Bent u tevreden over onze zorg? Dan horen we dat uiteraard ook graag! Dit kan door rechtstreeks naar compliment@savant-zorg.nl te mailen. Lees hieronder enkele complimenten die we reeds hebben ontvangen. Lees hier cliëntervaringen

Cliëntenbeoordeling
Centraal in de dienstverlening van Savant staat het bieden van zorg en ondersteuning die de kwaliteit van het leven van de cliënt verbeteren.  Iedere twee jaar wordt er een onderzoek uitgevoerd naar de waardering van cliënten over onze dienstverlening.  In 2015 is Savant met een gemiddeld cijfer van 8,5 zeer positief beoordeeld. Bekijk hier de volledige rapportages.

Veiligheid
Onze cliënten, zowel thuis als in een van onze woonzorgcentra, kunnen erop vertrouwen dat onze zorg veilig is. Bij Savant werken we volgens wet- en regelgeving die voor onze zorg- en dienstverlening van toepassing is om veilige zorg te garanderen. Veiligheid binnen Savant is gericht op 4 gebieden:

  • Veiligheid van de zorg; vakbekwame zorg die bij de cliënten past en hen geen schade toebrengt.
  • Veiligheid van het werk; arbeidsveiligheid zodat medewerkers veilig, verantwoord en met plezier kunnen werken.
  • Veiligheid van gebouwen; veiligheid van de woonplek van cliënten en de werkplek van medewerkers.
  • Veiligheid van de bedrijfsvoering; continuïteit en kwaliteit van de bedrijfsvoering.

Fixatievrije zorg
Als eerste zorgorganisatie in de regio heeft Savant Zorg het waarborgzegel Fixatievrije zorginstelling behaald. Het nieuwe certificaat waarborgt dat vrijheid beperkende maatregelen, tot een minimum worden beperkt. Het waarborgzegel van Innovatiekring Dementie geldt voor alle locaties van Savant Zorg. Hiermee garandeert Savant Zorg optimale bewegingsvrijheid voor cliënten met dementie.

Veilig thuis meldpunt
Huiselijk geweld komt voor in alle lagen van de bevolking, jong en oud. Savant is hier extra alert op. Sinds januari 2015 is er één advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en mishandeling in Zuidoost Brabant, onder de naam Veilig Thuis. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning waardoor mensen, jong en oud, weer een toekomst hebben. Iedereen kan voor meldingen over (kinder)mishandeling en geweld in huiselijke kring terecht bij Veilig Thuis Zuidoost Brabant via het gratis telefoonnummer 0800-2000 en info@veiligthuiszuidoostbrabant.nl