Neurologische zorg

De verpleegkundige neurologie biedt begeleiding en verzorging aan huis bij mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH). NAH is de verzamelnaam voor alle vormen van hersenletsel die ontstaan zijn na een normale ontwikkeling van de hersenen. Voorbeelden daarvan zijn een hersenbloeding, beroerte, multiple sclerose en parkinson. 

Als u hersenletsel heeft opgelopen, is het belangrijk dat u leert omgaan met uw nieuwe situatie. Hersenletsel kan uw dagelijkse functioneren namelijk danig veranderen. Meestal wordt dat pas duidelijk als u uit het ziekenhuis of bij de revalidatieafdeling wordt ontslagen. Thuis blijkt vaak pas dat de ‘automatische piloot’ hapert, waardoor vele simpele handelingen zoals koffiezetten moeilijkheden opleveren.

De gevolgen van een niet aangeboren hersenletsel zijn voor iedereen anders en dat maakt maatwerk nodig. De neurologieverpleegkundige is bekend met de problematiek van niet aangeboren hersenletsel en kan u zorg en ondersteuning bieden, die positief uitwerkt op uw gezondheid en welzijn. Met adviezen, instructies en gerichte voorlichting leert de verpleegkundige u om uw eigen ziekte te herkennen, te accepteren en er beter mee te leven.

Omdat er ook voor uw naasten veel verandert richt de verpleegkundige neurologie zich ook op uw naasten en mantelzorgers.

Meer zorg
De verpleegkundige neurologie kan ook andere zorgverleners inschakelen. Denk hierbij aan een ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist en diëtist. Gedurende de zorgverlening houdt de neurologieverpleegkundige nauw contact met het ziekenhuis, uw huisarts en eventuele andere zorgverleners.

Meer informatie over neurologische zorg:


 

 

Andere verpleegkundige specialismen van
Savant Zorg: 

Terug naar 'Gespecialiseerde verpleging thuis'

.

 Print deze pagina